Cennik

Tłumaczenie uwierzytelnione Tłumaczenie zwykłe
niderlandzki – polski 30,50 PLN 30 PLN
polski – niderlandzki 42,70 PLN 35 PLN
niemiecki – polski 28 PLN 28 PLN
polski – niemiecki 36,70 PLN 30 PLN

Ceny naliczane są od strony przeliczeniowej:

  • 1125 znaków tekstu docelowego w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych
  • 1800 znaków tekstu docelowego w przypadku tłumaczeń zwykłych
  • Za stronę tłumaczenia przyjmuje się 1125 znaków/stronę w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionuch i 1800 znaków/stronę w przypadku tłumaczeń zwykłych

Dostarczenie i odbiór dokumentów

Najszybszym sposobem dostarczenia dokumentu do tłumaczenia jest wysłanie go w formie pliku tekstowego bądź graficznego na mój adres email. Tłumaczenie zwykłe zostaje odesłane również mailem.

W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych dokument można:

  • dostarczyć osobiście do mego biura
  • przesłać pocztą
  • przesłać mailem w formie skanu (zeskanować każdą zapisaną /zadrukowaną stronę)
  • tłumaczenie uwierzytelnione można odebrać w biurze lub na życzenie Klienta wysyłam dokument za zaliczeniem pocztowym. Zastrzegam sobie prawo do wglądu do oryginału dokumentu przy odbiorze osobistym.